Tűzvédelem

Létesítéssel kapcsolatos tűzvédelmi feladatok intézése:

 • adatszolgáltatások
 • szakhatósági hozzájárulások, állásfoglalások beszerzése
 • egyeztetések
 • használatba-vétellel kapcsolatos ügyintézés

Használattal összefüggő tűzvédelmi feladatok koordinálása:

 • Tűzvédelmi Szabályzat készítése
 • Tűzriadó Terv készítése
 • A létesítmények, építmények, tűzszakaszok, illetve helyiségek, szabadterek, veszélyességi övezetek tűzveszélyességi osztályba sorolásának elkészítése
 • Kockázatértékelés
 • Tevékenységek, raktározás, tárolás tűzvédelme
 • felülvizsgálatok szervezése
 • Villámvédelmi felülvizsgálatok nyilvántartása, felülvizsgálatok szervezése
 • Tűzoltó készülékek, berendezések, tűzoltó vízforrások ellenőrzése, javítása, nyilvántartása
 • Tűzvédelmi oktatások, oktatási tematika, dokumentálás
 • Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakörök meghatározása, szakvizsga szervezése, nyilvántartások
 • Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeinek meghatározása, dokumentálása
 • Hegesztő berendezések felülvizsgálata, nyilvántartása
 • Tűzvédelmi ellenőrzés, hiányosságok feltárása, megoldási javaslatok