Környezetvédelem

Átalánydíjas környezetvédelmi szolgáltató tevékenységek:

 • Környezetvédelmi hatóságnak megküldendő negyedéves, éves adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése (levegővédelmi alapbejelentések(LAL, LM), éves jelentések, hulladékok nyilvántartása és éves bejelentése(HIR, VAL, FAVI, stb.)), ill. engedély kérelmek elkészítése.
 • Környezetvédelmi ellenőrzés a megbízó telephelyén. Az észlelt hiányosságokról, szabálytalanságokról szakvélemények, feljegyzések készítése, javító intézkedésekre javaslattétel.
 • Veszélyes hulladékok nyilvántartása, szállítási dokumentációk készítése/ADR
 • A tevékenységgel összefüggő környezetvédelmi ügyek intézése.
 • Kapcsolattartás a hatóságokkal

Eseti megbízási szerződés alapján nyújtott környezetvédelmi szolgáltató tevékenységek:

 • Hulladékgazdálkodási terv készítése
 • Zaj és rezgés- védelem
 • Környezetvédelmi termékdíjjak, környezetterhelési díjjak nyomonkövetése
 • Szén-dioxid kereskedelem
 • Környezetvédelmi vizsgálatok szervezése, ügyintézése
 • Levegőtisztaság-védelem
 • Hulladékgazdálkodás
 • Vízgazdálkodás
 • Felszín alatti víz és földtani közeg védelem
 • Környezetvédelmi szaktanácsadás

Opcionális ajánlat:

– KIR (ISO14001) kiépítésben való részvétel

 • Környezetvédelmi vizsgálatok szervezése
 • Beruházások során az engedélyezési folyamatokba való szakmai részvétel