Biztonsági Adatlap

Biztonsági adatlapot más néven SDS-t (Safety Data Sheet) vegyi anyagokra és keverékekre kell elkészíteni. A biztonsági adatlapot az anyag vagy keverék gyártójának kell elkészítenie, illetve annak, aki az anyagot vagy a keveréket az Európai Unióban importálja, forgalomba hozza. Magyarországon, a telephelyen maradó, izolált veszélyes anyagokra/ keverékekre (pl. helyben kevert oldatok) is kell biztonsági adatlapot biztosítani.

A veszélyes anyag, illetve a veszélyes keverék a tevékenységet foglalkozásszerűen végző személy számára a gyártó vagy importáló által elkészített magyar nyelvű biztonsági adatlap kíséretében hozható forgalomba. A biztonsági adatlap tartalmát, illetve formáját a hatályos REACH jogszabály (1907/2006 EK rendelet) és az 1272/2008 EK (CLP) rendelet határozza meg.

A REACH rendelet II. melléklete meghatározza azt a 16 szakaszt és azok alszakaszait, amelyek az SDS szerkezetét, valamint tartalmát képezik. 2015. június 1-jétől mind az anyagok, mind a keverékek esetében kizárólag a CLP szerinti osztályozásra vonatkozó információkat lehet megadni az SDS-ben (valamint a címkéken is). Az SDS-ben szereplő információknak mindig meg kell felelniük a címkén található információknak.

Az anyag vagy keverék biztonsági adatlapját mindig a forgalomba hozó ország hivatalos nyelvén kell átadni.
Magyarországon csak magyar nyelvű adatlappal kerülhet forgalomba bármilyen vegyi anyag vagy keverék. Ha a gyártó nem biztosítja a magyar nyelvű adatlapot, akkor a magyarországi forgalomba hozó (vevő, kereskedő stb.) kénytelen a magyar nyelvű adatlap elkészítésére/ elkészíttetésére.

Szolgáltatásaink:
  • Vállaljuk biztonsági adatlapok fordítását és felülvizsgálatát! Az idegen nyelvű adatlap lefordítása önmagában nem elegendő!
  • Szolgáltatásunk részeként elkészítjük biztonsági adatlapjait a rendelkezésre bocsátott, ill. a szakirodalomban elérhető információk alapján.
  • Rendelkezésre állunk idegen nyelvű biztonsági adatlap átdolgozására és elkészítésére a Magyarország területen hatályos jogszabályoknak megfelelően.
  • Vállaljuk biztonsági adatlapok rendszeres felülvizsgálatát, változások nyomon követését, a REACH által megkövetelt tartalmi és formai változások elkészítését.
  • Igény esetén elkészítjük az SDS-hez tartozó címketerveket is.
  • MSDS adatbázisok készítése és naprakészen tartása.
  • Vállaljuk veszélyes anyagok, illetve keverékek bejelentését a hatóságok (OKK-OKBI), valamint szükség esetén az ECHA irányába is.