FŐOLDAL
CÉGISMERTETŐ

REACH tanĂĄcsadĂĄs
ADR
biztonsĂĄgi tanĂĄcsadĂĄs
BIZTONSÁGI ADATLAP
MUNKAVÉDELEM
KÖRNYEZETVÉDELEM
TŰZVÉDELEM
EMELŐGÉPEK
VÉDŐESZKÖZ BESZERZÉS
ÉPÍTŐIPARI KOORDINÁCIÓ

REFERENCIÁK
ELÉRHETŐSÉGEK

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK
HASZNOS LINKEK


A munka- tĂťz- ĂŠs kĂśrnyezetvĂŠdelmi, valamint a kĂŠmiai biztonsĂĄgi jogszabĂĄlyok ĂŠs szabvĂĄnyok szĂĄmos kĂśtelezettsĂŠget ĂĄllĂ­tanak a cĂŠgek elĂŠ, amelyeket kĂśvetni, teljesĂ­teni kell.

Az egyes szabålyozåsok kÜtelezþ ÊrvÊnnyel elþírjåk, hogy a biztonsågtechnikai feladatok Ês a felmerßlþ egyÊb speciålis problÊmåk megoldåsa szakember feladata, de a tevÊkenysÊget Êrintþ alapvetþ kockåzatokat a cÊg irånyítóinak is ismernißk kell, mert csak így vezethetik eredmÊnyesen a vållalkozåst.

Szolgåltatåsunk elþnye, hogy a megbízåsi díj kÜltsÊgkÊnt elszåmolható, egy fþållåsú munkatårs bÊrÊnek tÜredÊkÊÊrt tÜbb szakmåval bíró - folyamatos szakmai tovåbbkÊpzÊsekre, konferenciåkra jåró - kollegånk åll rendelkezÊsÊre. Nem kell jogszabålyfigyelÊssel foglalkozni - mi Êrtesítjßk a vållalkozåsåt Êrintþ våltozåsokról!
Design by Dacr
.